Radionice

Radionica ŽIVOTNA SREDINA – UMJETNOST ŽIVLJENJA

(kliknite na slike desno za uvećanje)

Radionica se odvijala u okviru Cetinjskog Bijenala i pod vodstvom princa Nikole Petrovića Njegoša, od 17- 25 septembra 2002 godine. U radu radionice su učestvovali:
- Luis Boada, expert zaštite okoline, Barcelona
Zorko Ira, arhitekt, Ljubljana
Munju Ravindra, exspert zaštite okoline, Kanada
- Zoe Castoriadis, arhitekta, Pariz-Grčka
Laurence Fevile, arhitekta, Pariz
Francois Edouard, arhitekta, Pariz
Eric Starcevic, arhitekta, Paris
Borut Juvanec, arhitekta-profesor ljubljanskog univerziteta, Ljubljana

ARHITEKTONSKE STUDENTSKE RADIONICE

Arhitektonske studentske radionice ili ljetnje škole arhitekture organizuju se svake godine od 2003. Organizatori su Ecole d’Architecture Paris Val de Seine, Cetinjski Bijenale i Kulturno zavičajno udruženje ‘Napredak’ Gornja Lastva. U ljetnjim školama se istražuju tradicionalno ruralno graditeljstvo i modeli njegove obnove, ali i ambijentalni, ekonomski i sociološki kontekst u kojemu je nastalo, modeli obnove i održivog razvoja sela i širega prostora brda Vrmac. Škole traju dvije sedmice i uvijek se završavaju javnom prezentacijom studentskih radova.

Program radionica
-Rad u ateljeu u Gornjoj Lastvi
-Završna javna prezentacija radova na kraju radionice –kratkim power point prezentacijama studenti prezentiraju svoje radove
-Izleti:
• Brodom po zalivu Boke Kotorske
• Njeguši-Cetinje-Lovćen
• Skadarsko jezero – Stari Bar – Petrovac – Sveti Stefan
• Dubrovnik

Izložba na fakultetu u Parizu, Lyon – tokom zimskog semestra

Arhitektonska studentska radionica 2003
6 – 20. septembra
Radionicu su vodili princ Nikola Petrović Njegoš i arhitektica Laurence Fevile, predavač na Ecole d'architecture de Paris Val-de-Seine.

Učesnici radionice, studenti na Ecole d'architecture de Paris Val-de-Seine:
Alexandra Cammas, Elise Camus, Virginie Godard, Helene Seguin, Flora Venot, Franck Niccole, Suzana Stevanovic

Arhitektonska studentska radionica 2004
7 - 21. aprila 2004
Voditelji radionice Nikola Petrović Njegoš i arhitektica Laurence Fevile. Ostvaren je i susret sa studentima i profesorima odsjeka za arhitekturu na Univerzitetu u Podgorici.

Učesnici radionice, studenti na Ecole d'architecture de Paris Val-de-Seine:
Hanane Ambari, Carla Cabrita, Sylvain Caruana, Flora Genel, Grichka Martinetti, Tiana Popović

Arhitektonska studentska radionica 2005
13 - 27 avgust

Voditelji: Laurence Feveile, Pariz
prof.dr. Vjekoslava Sanković Simčić, Sarajevo

Učesnici studenti:
Ecole nationale Superieure d'Architecture Paris'Val de Seine
Loubna Berrada, Benjamin Couchot, Pauline Lefebvre, Virginie Martins, Julien Mingui, Sybille Muller, François-Xavier Puech, Tilli Strab, Emilie Tessier

Arhitektonsko urbanistički fakultet Sarajevo
-Prof.dr. Vjekoslava Sanković Simčić
-Emina Nurkić, Sanja Vrzić

Arhitektonska studentska radionica 2006
15-29 avgust
Voditeljica: Laurence Feveile
Učesnici: Emilie Bartolo, Mathilde Bedu, Magali Chesnel, Julien Dumont, Gladzs Griffault, Joachim Guillaume, Robert Janez, Vincent Mathieu, Pauline Merlet, Jérémie Noizette, Emilie Tessier, Xavier Travert

Arhitektonska studentska radionica 2007
28.avgust – 11. septembar

Voditelji: Laurence Feveile, Paris-Lyon
Branislav Gregović, Podgorica

Učesnici studenti

Ecole nationale Superieure d'Architecture Paris'Val de Seine
Elise Camus, Hélène Coumes, Alex Lapinte, Loïc Levisalles, Karine Poli, Emmanuel Roussarie, ariane Wilson

Ecole nationale Superieure d'Architecture de Lyon
Yoann Chaverot, Marie Fabre, Alessandra Mercado Bengston, Clarisse Meriel, Charlotte Palomba, Lise-Anne Olinet, Baptiste Riegel

Arhitektonski fakultet Podgorica
Branislav Gregović
Ivan Milošević, Iva Petković, Marko Radonjić, Igor Žmukić

IZLOŽBE
Rezultati rada u studentskim radionicama kao i dostignuti rezultati rada NVO Napredak, posebno na polju arhitekture i održivog razvoja i turizma, predstavljaju se na godišnjim izložbama u Parizu koje organizira Ecole paris Val de Seine. Svaku izložbu prati javna tribina o problematici obnove ruralnog graditeljstva i njegovoga stavljanja u funkciju razvoja mjesta govorili eminentni javni radnici, profesori, diplomete:

Izložbe su održane:
• U Parizu 2004, 2005, 2006, 2007
• U Lyon 2008
• U Sarajevu 2007
• U Budvi u pratećem programu Jadranskog sajma građevinarstva

radioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradioniceradionice