Iz želje da se ne ugasi tradicija, ne uništi naslijeđeno i obnovi ono što je u nestajanju, Lastovljani su se 1975 godine organizirali u Društvo prijatelja Gornje Lastve koje je 1991 godine preimenovano u Kulturno zavičajno udruženje,,Napredak‘‘ Gornja Lastva. ‘Napredak’ je nevladina organizacija osnovana radi njegovanja i unapređenja kulturnog stvaralaštva, očuvanja narodnih običaja i graditeljskog nasljeđa.

Nekada Društvo prijatelja Gornje Lastve, danas Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva, osnovano je sa namjerom da njegovanjem kulturnog identiteta i očuvanjem ambijenta i graditeljske baštine očuva izvorne vrijednosti i posebnosti Gornje Lastve. Istovremeno, na ovim vrijednostima se nastoji obnoviti život u ovom mjestu. Svjesni činjenice da su se mnoge okolnosti i životni uslovi promijenili, Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva nastoji naći nove razloge i poticaje da se današnje i buduće generacije Lastovljana vrate životu u Gornjoj Lastvi istovremeno poštujući naslijeđene vrijednosti. Nastoje se naći prava mjera i putovi obnove graditeljstva u kojoj se neće bahatom ¨modernizacijom¨ uništiti ono što je do sada, samo načeto zubom vremena, opstalo u svojoj izvornoj ljepoti. Često samo deklerativni i pomalo profanisani i politizovani ekološki slogani ovdje se nastoje pretočiti u životni stav i način življenja koji crpi uzore u nekadašnjosti Gornje Lastve. Istovremeno, težnja cjelovitoj obnovi mjesta, odrazumijeva i njegovanje kulturnog života.

Ciljevi osnivanja Napredka:

 • Očuvanje i zaštita graditeljskog naslijeđa Gornje Lastve
 • Očuvanje ukupnoga prirodnog ambijenta poticanjem obnove maslinarstva, poljoprivrede i voćarstva, pčelarstva i svih drugih autohtonih djelatnosti
 • Poticanje razvoja izletničkog, kulturnog i seoskog turizma i odgovarajuće ponude u skladu sa programom i projektom obnove Gornje Lastve.
 • Sakupljanje, čuvanje i prezentiranje dokumenata i predmeta iz prošlosti Gornje Lastve
 • Očuvanje kulturnog identiteta Gornje Lastve njegovanjem izvornih narodnih običaja i kultunog stvaralaštva, muzičke, folklorne i drugih djelatnosti
 • Poticanje mještana na međusobni dogovor u rješavanju imovinsko pravnih pitanja, zaštiti, obnovi i korištenju svojih imanja
 • Staranje o javnim objektima u naselju
 • Staranje i poticanje aktivnosti mještana i vlasti na održavanju i unapređenju komunalnih objekata u mjestu
 • Stvaranje navika za očuvanjem ambijenta i čistoće sredine i suprostavljanje svim pojavama ekološkog onečišćenja.

Organizacijska shema udruženja

Udruženje ima stalne i počasne članove. Organi udruženja su:

 • Skupstina koju čine svi članovi udruženja
 • Upravni odbor koji broji 13 članova
 • Nadzorni odbor koji broji 3 člana
 • Predsjednik
 • Sekretar
 • Blagajnik

Zahvaljujući rezultatima svojeg dugogodišnjeg rada, Udruženje je 2004. godine primljeno u članstvo panevropske organizacije za zaštitu spomeničke baštine EUROPA NOSTRA – www.europanostra.org

Podrška i saradnja.

Moralnu, profesionalnu i/ili materijalnu potporu I saradnju u njegovim aktivnostima, KZU Napredak su pružali:

 • Opština Tivat
 • Centar za kulturu Tivat
 • Ministarstvo turizma RCG
 • Ministarstvo poljoprivrede RCG
 • Ministarstvo ekologije i uređenja prostora
 • Republički zavod za međunarodnu naučnu, kulturno-prosvjetnu i tehničku saradnju RCG
 • Arhitektonsko urbanistički fakultet u Sarajevu
 • Arhitektonski fakultet u Podgorici
 • Cetinjsko Bijenale
 • Regionalni zavod za zaštitu spomenika – Kotor
 • JP Morsko dobro
 • GTZ – Njemačka vladina organizacija za pružanje tehničke pomoći Crnoj Gori
 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Županija dubrovačko neretvanska
 • Gospodarska komora Republike Hrvatske
 • Etnografski muzej Split
 • Ecole d'architecture de Paris val d'Seine
 • Ecole Nationale Superiure d’Architecture de Lyon
 • USAID
 • IRD – Američka Organizacija za međunarodnu pomoć i razvoj
 • Brojne ugledne osobe javnoga života…

Mediji

Gornja Lastva i njezino udruženje su do sada prezentirani u brojnim domaćim i stranim pisanim i elektronskim medijima.

 • U ekonomskoj obnovi mjesta koji je pretpostavka i ukupne fizičke i životne obnove značajni su projekti bili:
 • Asfaltiranje puta od jadranske magistrale do Gornje Lastve 1977. Asfaltiranje puta je finansirano prilozima mještana i pomognut od lokalnih vlasti
 • Redovno održavanje i očuvanje mlina za masline. Ozbiljnija popravka obavljena 1979. godine. Pomoćna kućica popravljana 2004. godine.
 • Izgradnja rezervoara za vodu 1981
 • Izrada Urbanističkog projekta revitalizacije ambijentalne cjeline Gornje Lastve 1988.god
 • Akcija sadje 150 sadnica maslina i 80 sadnica smokava dobivenih od Ministarstva poljoprivrede
 • Sanacija doma kulture 2003/2004. Sanaciju je financirao USAID i Opština Tivat, dok su mjestani besplatnim dobrovoljnim radom izradili projektnu dokumentaciju i dio građevinskih radova. Sanacija doma kulture 2003/2004. Sanaciju je financirao USAID i Opština Tivat, dok su mjestani besplatnim dobrovoljnim radom izradili projektnu dokumentaciju i dio građevinskih radova. Projekat je realizovan kroz akciju demokratske obnove koju realizuje američka organizacija International Relief and Development, IRD. Sanacija i rekonstrukcija je koštala 58 944,35 €, od čega je USAID donirao 37 917,35, Opština Tivat 13 600 €., a Udruženje 7 427 €. Radovi su trajali šest mjeseci (oktobar 2003 – mart 2004) a svečano otvaranje sanitarnoga doma kulture bilo je 14. aprila 2004. godine