četrdesetdevet godina 

LASTOVSKA  FEŠTA 2023

Subota, 5. Avgust u 21:00

Ispred crkve i ispred Doma kulture ”Ilija Marković”

 

PROGRAM

Bokeljska mornarica Kotor, Podružnica Tivat

Glazbeno prosvjetno društvo Tivat

Tamburaši KUD “Sv. Juraj” iz Draganića, Hrvatska

 Muzika za ples – Muzički sastav ”TOTEM BAND” iz Splita

 Ugostiteljska ponuda

Lastovsku feštu sufinancira Opština Tivat na osnovu
 Odluke o manifestacijama iz oblasti kulture koje se
sufinanciraju iz budžeta Opštine kao i Turistička organizacija Tivat