STO GODINA OD OSNIVANJA HRVATSKOG TAMBURAŠKOG DRUŠTVA ”NAPREDAK” U GORNJOJ LASTVI [PDF]

Tokom proteklog stoljeća, u Gornjoj Lastvi u kontinuitetu postoji i radi organizirano društvo kroz koje se Lastovljani bave kulturom i prosvjetom. Današnje društvo, Kulturno zavičajno udruženje Napredak iz Gornje Lastve je sljedbenik  svih tih društava i 2019. je sa ponosom  obilježio jubilej osnivanja Hrvatskog tamburaškog društva Napredak i stoljeće kontinuiranog rada uduga kulture u Gornjoj Lastvi.

Hrvatsko tamburaško društvo ”Napredak” Gornja Lastva osnovano je 15.06.1919. Odobrenje za rad Društva dala je Pokrajinska Vlada za Dalmaciju u Splitu (br II 10835/19) i u njemu se kaže ”Potvrđuje se da Hrvatsko tamburaško društvo ”Napredak” u Gornjoj Lastvi po ovim pravilima zakonito postoji” – Split 30.08. 1919. Prostorije Društva su bile u prizemlju župne kuće –kanonike, Društvo se financiralo dobrovoljnim doprinosima,  sačuvana je knjiga doprinosa za period 1919 – 1940.

Godine 1938., na poziv HTD ”Zvonimir” iz Osijeka postaje član Tamburaškog saveza Hrvatske (uz Hrvatska tamburaška društva ”Sloga” Mrčevac, ”Guslar” Stoliv i ”Zmajević” Perast)

Uz tamburaški zbor djeluje i dramska grupa, koja se prvi put  pominje 1928. Društvo je osim na zabavama u Gornjoj Lastvi nastupalo u okolnim mjestima – Stoliv, Mrčevac, Kotor

Godine 1941, 25. februara  održana je posljednja zabava na kojoj je Društvo sviralo, a 15.08. 1941 održana posljednja sjednica Uprave na kojoj je odlučeno da se imovina Društva preda crkvenom upraviteljstvu župe Male Gospe ”jer zbog ratnih okolnosti Društvo više ne može djelovati, jedino može crkva”. Istovremeno, prostorije Društva se vraćaju crkvi.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, do 1947. pominje se Aktiv za prosvjetu, Narodna čitaonica, Aktiv za kulturu i prosvjetu. Te je godine stan učitelja prenamijenjen u Dom kulture koji je otvoren 1948

Anđelko Stjepčević piše:

”Godina  1948. protekla je i u aktivnostima na uređenju i opremanju Doma kulture. Dobar dio radova obavljen je u vidu radnih akcija, ali se pominju i isplate zidarima Jozu Š. Nikoliću i Šimunu Matkoviću te Jozu Marinoviću za izrađenu sliku u ulju na zidu pozornice. Septembra mjeseca sakupljani su među mještanima i dobrovoljni prilozi za izgradnju doma, kao i prilikom njegovoga otvaranja. Ukupno je sakupljeno 8 500 dinara. Vrijedan je pomena prilog od 500 dinara don Nika Lukovića, župnika sa Prčanja”.

 1. u dom je uvedena električna struja.

Zanimljivost je: 1949. su odigrane dvije predstave na kojima je bilo 110 odnosno 150 posjetilaca. Biblioteka je raspolagala sa 166 knjiga i imala 60 čitalaca. 

Godine 1950. formirano je Kulturno prosvjetno društvo ”Naprijed” u okviru kojega su postojali  tamburaški zbor i dramska sekcija.  Društvo je 1950. dobilo nagradu kulturno prosvjetnog saveza Kotor za dramsku predstavu ”Uzavrela krv”. Tamburaški zbor  je također nastupio u Kotoru, a u Gornjoj Lastvi je održano više priredbi.

Krajem 1951. KPD ”Naprijed” sa tamburaškim zborom i dramom sudjeluje na sreskoj smotri kulturno prosvjetnih i umjetničkih društava u Kotoru i dobiva novčanu na gradu na ime daljeg razvoja društva i kulturno prosvjetnog  i zabavnog života u selu.

1956 se prvi puta prepoznaje problem –pomanjkanje učešća mlađih ljudi, pasivacija starijih i opšte osipanje ljudstva ..

Na skupštini Društva 12.januara 1960. promijenjeno je ime društva te se ubuduće zove ”Kulturno umjetničko društvo ”Ilija Marković”.,to je ime mladića kojega su strijeljali fašisti, a koji je bio član HTD Napredak.  Društvo je sa tamburaškim zborom osvojilo prvo mjesto na opštinskoj smotri kulturno prosvjetnog saveza; kao nagradu za sveukupan uspješni rad Društva, Opština Tivat je donijela odluku da Društvu u Gornjoj lastvi kupi nove instrumente koji su poručeni kod ”Glazbala” u Zagrebu

”Tamburice su stigle željeznicom u Zeleniku 9. februara 1961. godine!”

Iste godine 5. avgusta u bašti doma JNA nastupio je tamburaški zbor na koncertu na kojemu su nastupali i hor KPD ”Josip Marković” iz Donje Lastve, Simfonijski orkestar Doma JNA iz Tivta i Glazbeno prosvjetno društvo Tivat. Tamburaše je pripremao Jozo Mija Nikolić. Tamburaški zbor je na smotri nastupio sa novim tamburicama. Na žalost ovo je bio i posljednji nastup tamburaškog zbora Društva. Svi kasniji pokušaji da se tamburaški zbor obnovi nisu uspjeli jer je došlo do iseljavanja i nije ostao dovoljan broj mlađih ljudi neophodnih za nastavak rada zbora. Godine 1964 zatvara se škola u Gornjoj Lastvi.

1970 Društvo je sudjelovalo na Šestoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu; lastovljani obučeni u žensku lastovsku nošnju i muški u odorama Bokeljske mornarice plesali su i pjevali svatovske pjesme. 

Godine  1974. formirano Društvo prijatelja Gornje Lastve

Anđelko Stješčevići o ovome piše:

Naime, ”…suočeni sa činjenicom da zbog iseljavanja i sve težih uslova života Gornjoj Lastvi prijeti opasnost potpunog propadanja i uništenja stečenog, rodila se ideja i pokrenuta je inicijativa da se u cilju opstanka sela i pronalaženja perspektive njegovoga razvoja, animiraju i organiziraju Lastovljani koji žive u Donjoj Lastvi, Tivtu i drugim mjestima Boke Kotorske, Jugoslavije i u inostranstvu kao i prijatelji Gornje Lastve. Tako je u avgustu 1974. održan zbor na kojem je donesena odluka o formiranju Društva prijatelja Gornje Lastve.  Kulturno umjetničko društvo ”Ilija Marković” je stavilo na raspolaganje prostor i opremu.

Formiranjem Društav prijatelja Gornje Lastve, pokrenuta je velika akcija na okupljanju Lastovljana i prijatelja Gornje Lastve. Ovo Društvo je svoj rad usmjerilo na izgradnju infrastrukture, poboljšanje elektro snabdijevanja, boljeg vodosnabdijevanja, instaliranju telefonske linije… pokrenuta je akcija prikupljanja pomoći za asfaltiranje puta. Kulturna manifestacija  ”Lastovski dani zabave”  iz Donje Lastve se širi i na Gornju Lastvu pa tako počine i tradicija Lastovske fešte u čijem programu je tada prvi put nastupila u Gornjoj Lastvi Bokeljska mornarica odplesavši svoje kolo. Budući da Mornarica svoje kolo pleše u rijetkim prilikama i mjestima, to je bilo veliko priznanje Lastovljanima za višestoljetno učešće  u sastavu Bokeljske mornarice i svojevrsna potvrda doprinosa koji su dali njezinom opstanku i napretku. Mornarica i Glazbeno prosvjetno društvo su od tada ustaljeni dio programa Lastovske fešte.

Godine 1991 KUD Ilija Marković i Društvo prijatelja se udružuju u jedno društvo pod imenom Kulturno turističko i zavičajno društvo Napredak. Društvo nastavlja sa brojnim kulturnim aktivnostima, izložbama, koncertima. Važno je pomenuti zajedničke aktivnosti sa foto klubom ”Maladost”.  Tih godina Društvo se počelo baviti i turizmom, turističke agencije su dovodile grupe turista na izlet u Gornju Lastvu.

Godine 1999.  Crna Gora je donijela prvi Zakon o nevladinim organizacijama pa je i Društvo svoje akte moralo uskladiti sa ovim Zakonom. Donesen je Statut kojim je ime društva promijenjeno u Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva i to ime nosi i danas.

Udruženje baštini bogatu tradiciju predhodnih kulturnih društava iz Gornje Lastve:

 • Hrvatsko tamburaško društvo ”Napredak’ iz Gornje Lastve (1919-1941)
 • Narodna čitaonica (1945-1952)
 • Kulturno prosvjetno društvo ”Naprijed” odnosno društvo ”Ilija Marković” (1952-1991)
 • Organizacija Narodnog fronta odnosno SSRN (1945-1990)
 • Društvo prijatelja Gornje Lastve (1975-1991)

U Statutu zapisani ciljevi Udruženja su: 

 • očuvanje ambijenta, prirodnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa Gornje Lastve i uopšte;
 • poticanje aktivnosti na čuvanju i zaštiti kulturno-istorijskih spomenika;
 • njegovanje i unapređenje kulturnog stvaralaštva u oblasti muzičke i folklorne djelatnosti i narodnih običaja;
 • sakupljanje, čuvanje i prezentacija dokumenata i predmeta kulturno-istorijske prošlosti Gornje Lastve;
 • poticanje razvoja izletničkog i seoskog turizma i odgovarajuće turističke ponude, a u skladu sa programom obnove Gornje Lastve;
 • poticanje mještana na međusobni dogovor o zaštiti, obnovi i korišćenju svojih kuća i imanja;
 • upravljanje zajedničkim objektima u mjestu: Domom kulture, mlinom za meljavu maslina i drugim objektima namijenjenim zajedničkim potrebama;
 • vođenje brige i poticanje aktivnosti građana i organa općine na održavanju, unapređenju i izgradnji komunalnih objekata u mjestu, a to su: kolski put Gornja – Donja Lastva, seoskih puteva, rezervoara za vodu, izvora, počula, vodovodne mreže, električne mreže, javne rasvjete, telefonske linije i seoskog groblja;
 • poticanje i organiziranje aktivnosti na obnovi maslinarstva, voćarstva, pošumljavanju, razvoju stočarstva, pčelarstva i povrtlarstva;
 • stvaranje navika za očuvanje čistoće sredine i suprostavljanje svim pojavama ekološkog onečišćenja.

Ostvarenje ciljeva, Udrženje će ostvarivati organizovanjem različitih projekata, načnih skupova, tribina, okruglih stolova i konkretnim djelovanjem na:

 • zaštiti graditeljskog naslijeđa i prirodnog okruženja
 • obnavljanjem poljoprivrede i maslinarstva
 • razvoju ruralnog turizma
 • organizovanjem kulturnih manifestacija, izložbi i koncerata
 • izdavanjem brošura, knjiga, mapa, razglednica

KZU Napredak je član dvije paneuropske organizacije –  Evropa Nostra i Evropskog saveza prostornih planera