XVII° INTERNATIONAL CONGRESS
“Dry stone perspectives: challenges after the UNESCO inscription”
October 1-3 2021, Konavle, Croatia
XVII Internacionalni kongres o suhozidnoj gradnji imao je naziv “Dry stone perspectives: challenges after the UNESCO inscription”. Održao se u Cavtatu, u periodu od 1 – 3 oktobra u organizaciji udruge Dragodid iz Hrvatske i S.D.S. – International Scientific Society For Dry Stone Interdisciplinary Study. Učesnici su bili iz nekoliko evropskih zemalja I prezentirano je ukupno 23 prezentacije o suhozidnim konstrukcijama, razmjeni vještine I znanja, različitim praksama u zaštiti, tehnologijama, o suhozidima u umjetnosti, suhozidi i ekonomija… Prvi put su na kongresu učestvovali i prdstavnici Crne Gore, tri nevladine organizacije koje su se bavile zaštitom suhozidne baštine u Crnoj Gori:
Marija Nikolić, Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva
Aleksandra Kapetanović, EXPEDITIO, Kotor
Željko Starčević, Agencija za razvoj I zaštitu Orjena, Planinarski klub SUBRA, Herceg Novi i

Suhozidna baština u Crnoj Gori: stanje i aktivnosti na njezinoj promociji i zaštiti (Dry stone heritage in Montenegro: its condition and activities for its promotion and protection) bio je naslov prezentacije u okviru koje su predstavili:
• Najkarakterističnije suhozidne konstrukcije u Crnpj Gori, njihovo stanje I tretman
• Aktivnosti koje tri nevladine organizacije provode na njihovoj zaštiti I promociji
• Inicijativu koju se pokrenuli ukod Ministarstva kulture za uspis vještine I tehnike suhozidanja u Registar nematerijalne kulturne baštine
Samom kongresu predhodila je radionica na kojoj je prezidana lokva za navodnjavanje u selu Pločice u Konavlima. Radionica je trajala od 27. Do 30. Septembra također uz učešće volontera iz više evropskih zemalja.

Učešće na kongresu i radionici, predstavnicima Crne Gore omogućen je financijskom podrškom kroz program i-Portunus program za mobilnost aktera na polju kulturne baštine, koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije, a vodi ga konzorcijum predvođen Goethe Institutom, Francuskim institutom i organizacijom Izolyatsia.