Sara Jovović kvartet

gost na saksofonu Armir Lee, SAD

Gornja Lastva, Četvrtak, 29.juni 2023 u 22:00

Slobodan ulaz

Besplatan kombi prevoz sa ispred pošte u centru Tivta u 21:30