Kalendar ima 13 listova (naslovna i 12 mjeseci),

fotografije starih mlinova za masline.