Bruna Matijević, flauta

Nevila Klakor. violina

Gornja Lastva, vidikovac ispred crkve

Subota, 14. Jul 2018. u 05:00 sati ujutro

Organiziran besplatni prevoz, kombi kreće sa autobusne stnaice u centru Tivta u 04:40

Jutarnja zakuska poslije koncerta