Koncert u svitanje je prvi put održan 2014. godine u okviru Dana pejzaža koji su bili dio projekta “Baština-pokretač razvoja” koji se sprovodio u okviru Programa prekogranične saradnje između  Hrvatske i Crne Gore, u sklopu pretpristupne pomoći EU (IPA). Dani pejzaža su niz manifestacija kulturnog i edukativnog sadržaja koje imaju za cilj promociju kulturnog pejzaža brda Vrmac dajući mu ulogu prirodne pozornice te skretanje pažnje na njegove prirodne, graditeljske, ekološke i estetske vrijednosti i važnost njihovoga očuvanja.

Koncert u svitanje počinje u 5:00 sati u subotu 22. jula u Gornjoj Lastvi na vidikovcu ispred crkve Sv. Marije. Poslije koncerta, ispred Doma kulture će biti jutarnji koktel. Obezbijeđen je besplatan kombi prevoz, kombi kreće ispred glavne pošte u Centru Tivta u 4:40.