Projekat Platforma za obnovu i razvoj maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja na Vrmcu se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru projekta ”Ruralni razvoj vođen od strane ruralnih organizacija civilnog društva” koji sprovodi Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi/Connecting Natural Values& People Foundation (CNVP) sa partnerima. Nosioc projekta je Kulturno zavičajno udruženje „NAPREDAK“ Gornja Lastva,  a partneri su Udruženje maslinara „Boka“ i Udruženje „Kamelija“ iz Stoliva, Kotor.

Na brdu Vrmac čiju teritoriju dijele opštine Tivat i Kotor, postoji niz starih i danas napuštenih naselja čiji su se stanovnici bavili i maslinarstvom pa su na padinama Vrmca i danas brojna maslinova stabla i maslinici.  Nakon drugog svjetskog rata sela su postepeno napuštana,  a maslinici su postepeno obrasli divljim rastinjem, maslinova stabla se ne održavaju i danas se  tek mogu naslutititi u podivljalom divljem rastinju. Cilj ovoga projekta je da doprinese uspostavljanju platforme za obnovu maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja kroz povezivanje i jačanje kapaciteta OCD i drugih aktera na pilot području Vrmca.

U okviru projekta su održane tri radionice na kojima su razmatrani zakonodavni okvir za razvoj maslinarstva, proizvodnja i skladištenje maslinovog ulja te rezidba maslinovih stabala.

Izrađena je i štampana Strategija obnove maslinarstva na području Vrmca

Štampane su publikacije:

  • Osnove obnove starih maslinovih stabala, dr.sc. Frane Strikić
  • Foto priručnik za rezidbu maslina, dr.sc Stanislav Štambuk
  • Djevičansko maslinovo ulje, mr. Ćazim Alković
  • Zakonodavni okvir za razvoj maslinarstva u Crnoj Gori