Tokom 2006. godine, sa ciljem promoviranja proizvodnje organske hrane pokrenute su pijace zdrave hrane. Na pijacama su izlagali i prodavali svoje proizvode proizvođači iz Bara, sa Luštice, Grblja, Tivta i Gornje Lastve. U okviru pijace organizirana su i predavanja proizvodnji organske hrane i zakonodavstvu koje regulira ovu oblast u Crnoj Gori:

– Predstavljanje Agencije MONTEORGANICA
iz Podgorice, izlaganje o uslovima i postupku za dobivanje sertifikata organskih proizvoda i diskusija

– Organska poljoprivreda u funkciji održivog razvoja
Dr. Nataša Mirecki, Naučni saradnik u Biotehničkom Institutu u Podgorici