četrdesetdevet godina 

Lastovska Fešta 2023

Subota, 12. Avgust u 21:00

Ispred crkve i ispred Doma kulture ”Ilija Marković”

 

PROGRAM

 

Bokeljska mornarica Kotor, Podružnica Tivat

Glazbeno prosvjetno društvo Tivat 

Muzika za ples – Muzički sastav ”KOMPAS” iz Ploča

Ugostiteljska ponuda

 

Lastovsku feštu sufinancira Opština Tivat na osnovu

 Odluke o manifestacijama iz oblasti kulture koje se

sufinanciraju iz budžeta Opštine kao i Turistička organizacija Tivat