Vrmac pješački raj

(kliknite na slike desno za uvećanje)

Čišćenje i obnavljanje zaboravljenih pješačkih putova koji su nekada bili komunikacija i veza među selima na padinama Vrmca omogućuje sve popularnije pješačenje netaknutom prirodom oko cijeloga Vrmca. Sa niza vidikovaca, sa raznih tačaka do kojih dolazimo pješačenjem Vrmcom, otvaraju se uvijek novi pogledi na djelove tivatskog, kotorskog ili risanskog zaliva ili na cijeli bokokotorski zaliv sa najvišega vrha Vrmca – sveti Ilija. Ovi prekrasni vidici omogućavaju ostavrenje najljepših fotografija, slikanje pejzaža…. Projektom se ostvaruje istovremeno očuvanje i obnova sela na Vrmcu i stvara jedan novi vid turističke ponude – izletnički turizam ili pješačenje. Pretpostavka je da bi ovo za sobom moglo povući i obnavljanje nekih drugih djelatnosti za kojima će se ukazati potreba (prirodna domaća hrana, maslinarstvo…)
Iz Gornjega Stoliva do Donjega Stoliva na obali vodi pješački put kroz šumu kestena. Ovo otvara još jednu mogućnost: nautičar jedriličar može svoj brod privezati na pristaništu u Donjem Stolivu i obići Vrmac pješke, spojiti dva kompatibilna sporta.
Ukupna dužina pješačkih staza će biti oko 26 350 m i put koji će pored pješačenja služiti i za planinski biciklizam u dužini od 10 km.

POPIS STAZA sa njihovim dužinama (nepreciznim)

• Rovinac ….. 1 700 m
• Lepetane – Vjeće brdo …. 1 100 m
• Orašje – Vjeće brdo ….. 1 700 m
• Vjeće brdo – Gornji Stoliv … 2 600 m
• Gornji Stoliv – Vrdola … 1 300 m
• Vrdola – Velji vrh … 600 m
• Vrdola – Muo … 1950 m
• Vrdola – Utvrda Vrmac … 4 500 m
• Vrmac – Muo … 3 000 m
• Sv.Petar Bogdašići – Gornji Bogdašići … 2 000 m
• Peani preko Popove Glave – glavni put …. 2 500 m
• Peani preko Kurila – glavni put ….2 070 m
• Kuk – Pod kuk …. 3 000 m
• Morovo brdo – Pod kuk …. 800 m

___________________________________________
ukupna dužina … 26 350 m


Put Gornja Lastva – tvrđava Vrmac….. 10 000 m – biciklistička staza

Projektom je realizovano: Čišćenje zaraslih pješačkih putova, Obilježavanje puteva turističkim znacima, Izrada turističke karte, Štampanje razglednica,
Projekat su podržali i pomogli Ministarstvo turizma RCG, Zavod za zapošljavanje RCG, Opština Tivat, JP Komunalno Tivat
Vrijeme: Oktobar – Decembar 2004. godine